pob Categori

Lleoliad: Hafan>Canolfan Newyddion>Newyddion diwydiant

Ein cwsmeriaid - grŵp nwyddau cyhoeddus

Data2020-06-03

Mae camlas clust y ci fel arfer wedi'i gorchuddio gan gyfoeth o flew clust. Gall gwallt clust trwchus sy'n arwain at awyru gwael y gamlas glust, yn enwedig VIPs fel cwymp cŵn clust, os nad yw bob amser yn lân, mae'n dueddol o faw, achosi gwiddon clust difrifol, gan achosi otitis media. Nid yw gwallt clust yn lân, os oes dŵr i mewn i'r tu mewn, neu os oes baw ynddo, mae'n hawdd llidio camlas y glust, ac weithiau mae wedi'i heintio â gwiddon clust. Tynnu gwallt clust yw sicrhau bod gan glustiau'r ci awyru'n well ac atal gwallt clust rhag budreddi, gan leihau'r posibilrwydd o haint mewn gwiddon clust cŵn, gall hefyd atal corff tramor yn y gamlas glust. Dylai camlas glust arferol fod yn lân, dim arogl, dim baw oedd, yn binc. O dan amgylchiadau arferol, mae angen ci mwy cyffredin â gwallt clust yn tynnu cŵn Shih Tzu, Poodle, Bichon.


Tynnu camau gwallt clust:

Offer parod. Maent yn cynnwys: hemostat powdr clust, toddiant glanhau clust, cotwm

Powdr clust ysgeintio yn y glust, tylino ychydig gallwch ddefnyddio eich bysedd i dynnu gwallt clust clust amlwg, ac yna hemostat i dynnu gwallt clust yn lân.

Gall tynnu gwallt clust glân, yr angen i lanhau'r glust gyda hylif wedi'i drochi â swab cotwm, y glust fewnol yn fwy na gweddill y powdr i lanhau clustiau'r ci ffrindiau Fenfen yn lân iawn.

Fel arfer gofal clust y ci un wythnos fel arfer 1 neu 2 gwaith yn dda iawn. Hefyd i atgoffa perchnogion, y ci tynnu gwallt clust pan fydd yn rhaid inni fod yn ofalus, y ci y tu mewn i'r glust cartilag lot, yn credu efallai y bydd yn brifo y clip ci, felly gadewch y ci a gynhyrchir ofn seicolegol yn fwy anodd y tro nesaf a weithredir.