બધા શ્રેણીઓ

સ્થાન: હોમ>બાયક્સિન પ્રોડક્ટ>7 કો-એક્સ્ટ્રુડેડ ફિલ્મ

7 કો-એક્સ્ટ્રુડેડ ફિલ્મ

નાયલોન ફિલ્મ

માળખું5-layer or 7-layer multilayer co-ex
સામગ્રીPP/PE/PA/EVOH/Tie etc..


નાયલોન ફિલ્મ

high barrier ,puncture and toughness resistance ,This tubing film has high puncture and toughness  resistance  ,high barrier properties when it used for packing food , meat ,milk powder,  chemical product.


thickness:30-300 micron 

1)      toughness and strength.

2)       Fine shaping effect

3)      Good heat sealability

4)      High transparent

5)      High barrier

We can produce the goods according to customer’s request