ყველა კატეგორია

ადგილმდებარეობა: მთავარი>საინფორმაციო ცენტრი>სამრეწველო ახალი ამბები

როგორ გავაკონტროლოთ ბეჭდვის ხარისხის ბარიერის გაჭიმვის ფილმი?

მონაცემები2020-05-28


Factors affecting the quality of the barrier stretched film has a lot of processing, printing is one of them, then how to control the print quality stretch film it?In the processing barrier stretch film control the printing environment, printing shop temperature and humidity changes on the substrate material and ink functionality has a certain impact, the environment is too dry can cause static film to form printing difficulties; the environment is too moist will the ink dry is not abundant, affect the ink's firmness.Thus, it should strictly control the ambient temperature tensile membrane barrier within the pressroom and absolute humidity, try to make it adhere to the absolute constant and ensure good ventilation, to increase the rate of occurrence of printing problems, in general, to control the temperature of the workshop between 18 ℃ ~ 25 ℃ is appropriate, insist on absolute humidity between 60% to 70% is appropriate. 
მაღალი ბარიერის გადაჭიმული ფილმის ბეჭდვის პროცესს გარდა გარემოზე ზემოქმედებისა, ბეჭდვის ხარისხი დიდ გავლენას ახდენს საღებავის ბეჭდვის ხარისხზე ძალიან დიდი.