အမျိုးအစားအားလုံး

တည်နေရာ: မူလစာမျက်နှာ>သတင်းရေးစင်တာ>စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသတင်းများ

အရည်အသွေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အတားအဆီးဆန့်ရုပ်ရှင်အစောင့်အကြပ်

ဒေတာ2020-06-03

Regardless of technological development, until now an important factor affecting the quality or high barrier stretched film materials and production processes, high barrier stretched film superior performance reason why is because it has the following process

In order to simultaneously take advantage of the properties of various polymers, are commonly used in packaging the multilayer structure, the multilayer barrier stretch film process is the same process in the film structure formed from a variety of different polymers, each polymer that can be chemically and the physical properties of the advantages attributed to one, and solutions to meet the industry of food, medicine and other special needs of the packaging material, particularly in technical subjects PA.EVOH a film barrier material.

Barrier stretch film packaging used physical method process, selection of internationally recognized environmental materials from an attack, and now mostly use composite packaging is not the same, do not use adhesives, it does not contain heavy metals, but no residual solvent problem , green, safe food packaging.

 NOTE: barrier stretched film made of a plastic material which has flammable and harmful gases, under 5 ~ 35 ℃ storage to keep dry and ventilated storage environment, away from heat and at least 1 meter away.