Tất cả danh mục

Vị trí: Trang chủ>Sản phẩm Baixin>7 Phim đồng đùn

7 Phim đồng đùn

Phim EVOH 7 lớp

Structure ♦Đùn đồng bộ 7 lớp và 11 lớp
Giấy chứng nhận♦SGS cho thấy sản phẩm của chúng tôi được tuân thủ theo FDA


Phim EVOH 7 lớp

♦Thực phẩm như thịt, xúc xích, hải sản, gạo, trái cây, rau, các loại hạt ect.

♦Phụ tùng điện tử       

♦Sản phẩm hóa chất  

♦Sản phẩm nhựa.

A. Rõ ràng hơn 

B. Khả năng chống đâm thủng cao hơn

Lớp 7 Phim EVOH

♦PA/EVOH/PA/PE(CPP)

♦PE/PA/EVOH/PA/PE(CPP)

 1) Được cung cấp các tùy chọn như độ trong suốt, độ mờ, v.v.

 2) Làm cho gói nhẹ, thuận tiện về mặt kinh tế và linh hoạt

 3) Làm cho việc đóng gói, vận chuyển và bảo quản thuận tiện nhất

 4) Khả năng chống đâm thủng và rách cao

 5) Độ bền bịt kín rất tốt

 6) Mang lại sức mạnh liên kết tuyệt vời

 7) OTR rất rất thấp

 8) Cấp thực phẩm.