Tất cả danh mục

Vị trí: Trang chủ>Sản phẩm Baixin>7 Phim đồng đùn

7 Phim đồng đùn

Công ty TNHH Vật liệu đóng gói Shanghai Baixin là công ty hàng đầu quốc tế và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất nhà sản xuất phim đồng đùn nhiều lớp, chúng tôi chuyên sản xuất bảy phim đồng đùn, phim đúc đồng mười một lớp , EVOH tấm ép đùn cao, túi chân không, các công ty sản xuất phim căng.