Tất cả danh mục

Vị trí: Trang chủ>Trung tâm Tin tức>Công nghiệp Tin tức

Làm thế nào để kiểm soát màng căng hàng rào chất lượng in?

Dữ liệu2020-05-28


Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của màng căng hàng rào có rất nhiều khâu xử lý, in ấn là một trong số đó, vậy làm thế nào để kiểm soát chất lượng in của màng căng đó? Trong hàng rào xử lý căng màng kiểm soát môi trường in ấn, nhiệt độ xưởng in và độ ẩm thay đổi trên vật liệu nền và chức năng mực có tác động nhất định, môi trường quá khô có thể gây ra màng tĩnh hình thành khó khăn trong in ấn; môi trường quá ẩm mực sẽ khô không nhiều, ảnh hưởng đến độ cứng của mực. Do đó, nó nên kiểm soát chặt chẽ rào cản màng căng ở nhiệt độ môi trường xung quanh trong phòng ép và độ ẩm tuyệt đối, cố gắng làm cho nó tuân thủ không đổi tuyệt đối và đảm bảo thông gió tốt, để tăng tỷ lệ xảy ra sự cố in, nói chung, để kiểm soát nhiệt độ của phân xưởng từ 18 ℃ ~ 25 ℃ là thích hợp, nhấn mạnh vào độ ẩm tuyệt đối từ 60% đến 70% là thích hợp.  
Trong quy trình in màng co giãn cao rào ngoài tác động của môi trường đến chất lượng in còn ảnh hưởng lớn đến chất lượng in nhuộm là rất lớn.