Tất cả danh mục

Vị trí: Trang chủ>Trung tâm Tin tức>Tin tức Công nghiệp

Làm thế nào để kiểm soát màng căng hàng rào chất lượng in?

Dữ liệu2020-05-28


Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của màng căng hàng rào có rất nhiều quá trình xử lý, in ấn là một trong số đó, vậy làm thế nào để kiểm soát chất lượng in của màng căng? Trong quá trình xử lý màng căng hàng rào kiểm soát môi trường in, nhiệt độ và độ ẩm của xưởng in thay đổi tùy vật liệu nền và chức năng của mực có tác động nhất định, môi trường quá khô có thể khiến màng tĩnh hình thành khó in; môi trường quá ẩm sẽ khiến mực khô không nhiều, ảnh hưởng đến độ cứng của mực. Do đó, cần kiểm soát chặt chẽ hàng rào màng kéo nhiệt độ môi trường trong phòng in và độ ẩm tuyệt đối, cố gắng tuân thủ hằng số tuyệt đối và đảm bảo thông gió tốt , để tăng tỷ lệ xảy ra sự cố in ấn, nói chung, kiểm soát nhiệt độ của xưởng trong khoảng từ 18 ℃ ~ 25 ℃ là phù hợp, nhấn mạnh vào độ ẩm tuyệt đối trong khoảng từ 60% đến 70% là phù hợp. 
Trong quy trình in màng co giãn cao rào ngoài tác động của môi trường đến chất lượng in còn ảnh hưởng lớn đến chất lượng in nhuộm là rất lớn.

Danh mục nóng