සියලු ප්රවර්ග

ස්ථානය: මුල් පිටුව>බයික්සින් නිෂ්පාදනය>අයදුම්පත්

අයදුම්පත්

Shanghai Baixin Packaging Materials Co., Ltd යනු ජාත්‍යන්තර ප්‍රමුඛයෙකු වන අතර බහු-ස්ථර සම-නිස්සාරණ චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයාගේ නිෂ්පාදනයේ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද ඇත, අපි සම-නිර්මාණය කරන ලද චිත්‍රපට හතක්, ස්ථර එකොළහක් සම-නිර්මාණය කරන ලද වාත්තු චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂීකරණය කළෙමු. , EVOH high barrier co-extruded sheets, vacuum bag, long film production companies.

    උණුසුම් කාණ්ඩ