සියලු ප්රවර්ග

ස්ථානය: මුල් පිටුව>බයික්සින් නිෂ්පාදනය>සම-නෙරපා හරින ලද චිත්‍රපටය

සම-නෙරපා හරින ලද චිත්‍රපටය

Shanghai Baixin Packaging Materials Co., Ltd යනු ජාත්‍යන්තර ප්‍රමුඛයෙකු වන අතර බහු-ස්ථර සම-නිස්සාරණ චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයාගේ නිෂ්පාදනයේ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද ඇත, අපි සම-නිස්සාරණය කරන ලද චිත්‍රපට හතක්, ස්ථර එකොළහ සම-නිර්මාණය කරන ලද වාත්තු චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂීකරණය කළෙමු. , EVOH ඉහළ බාධක සම-නිස්සාරණ තහඩු, වැකුම් බෑගය, දිගු චිත්‍රපට නිෂ්පාදන සමාගම්.